ნატახტარი, საქართველო

  • ღიაა - ორშაბათი-შაბათი 9:00-18:30

მსხვილ ობიექტზე მიიღეთ
განსაკუთრებული ფასდაკლება

დაგვიკავშირდით ეხლავე

+995 (598) 701 919

პროექტირება


პროექტირების ეტაპები

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული პროექტირების ეტაპები

1. წინასაპროექტო სამუშაოები

2. პროექტი

3. სამუშაო დოკუმენტაცია

არსებობს პროექტირების სტადიის სამუშაო დოკუმენტაციასთან გაერთიანების ვარიანტები, რომელიც მიღებულია ტიპიური ნაგებობების მშენებლობის დროს, ან განსაზღვრული კატეგორიის პასუხისმგებლობის ობიექტების მშენებლობისას. პროექტირების ამ მიდგომას, ერთ საფეხურიანი პროექტირება ეწოდება.

პროექტირების მომსახურება გულისხმობს სამუშაოების ყველა საჭირო ეტაპს.


წინასაპროექტო სამუშაოების ეტაპი

  • საესკიზო პროექტი. არქიტექტურულ-ქალაქმშენ პროექტის ნაწილის მომზადება (არქიტექტურული ნახაზები, ნაგებობის სამგანზომილებიანი მოდელი). ეს ეტაპი წარმოადგენს კონსტრუქტიული გადაწყვეტილებების საფუძველს. დოკუმენტის წარმოება ხდება საპროექტო დავალების და თანხლები დოკუმენტაციის გამოყენებით. საესკიზო პროექტი მტკიცდება საქალაგო არქიტექტურულ სამსახურში.
  • გამოყოფილი ტერიტორიის დაგეგმარება და მიწის კვლევის პროექტი. სამუშაო დოკუმენტაცია განსაზღვრავს მშენებარე ობიექტის და არსებული შენობა-ნაგებობების ურთიერთ მმართებას.

პროექტირების სტადია - "პროექტი"

  • პროექტში მშენებლობის, რემონტის, რეკონსტრუქციის მიმართულებით სახელმწიფო საექსპერტო სამსახურთან შესათანხმებელი პუნქტების დამუშავება. მუშაობა მიმდინარეობს სახელმწიფო და საქალაქო დადგენილებებთან თანხვედრაში ყველა ტექნიკური და სამშენებლო ნორმების დაცვით.
  • სისტემური გამოთვლების წარმოება, შენობა-ნაგებობების აგებისთვის საჭირო მასალებზე და სამუშაოებზე ფინანსური დანახარჯების დასაანგარიშებლად.

სამუშაო დოკუმენტაციის სტადია

პროექტის ტექნიკურ-კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების რეალიზაციის შესაბამისი სამუშაო დოკუმენტაციის შექმნა. სამუშაო დოკუმენტაციაზე დაყყრდნობით და ხელმძღვანელობით, სამუშაო ობიექტის ტექნიკით, მოწყობილობებით, ტექნიკური საშუალებებით და მასალებით სამუშაოებით უზრუნველყოფა ხორციელდება, დოკუმენტაციის შესაბამისად მიმდინარეობს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.