ნატახტარი, საქართველო

  • ღიაა - ორშაბათი-შაბათი 9:00-18:30

მსხვილ ობიექტზე მიიღეთ
განსაკუთრებული ფასდაკლება

დაგვიკავშირდით ეხლავე

+995 (598) 701 919

მშენებლობა

თანამედროვე მშენებლობა არის მაღალტექნოლოგიური, რთული პროცესი, რომელიც, როგორც წესი, მოიცავს უამრავ ელემენტს. ეს პროცესი თავის მხრივ გაშლილია დროში და დაკავშირებულია უამრავ ნიუანსებთან და სპეციფიკაციებთან.

თუ თქვენ გაქვთ სურვილი ააშენოთ სახლი, ან უბრალოდ, სახლის, ოფისის ან საწარმოს ხელახალი რეკონსტრუქცია მოახდინოთ, ამის გაკეთება შეგიძლიათ სხვადასხვა გზით.

  • გააკეთოთ ყველაფერი თავად და ყველა მიმართულება აიღოთ საკუთარ თავზე;
  • ან მიანდოთ ეს საქმე კონტრაქტორ კომპანიას;

კონტრაქტორი კომპანია ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელია მშენებლობის სრულ ციკლზე, საკუთარ თავზე იღებს ყველა მიმართულების და აკონტროლებს მშენებლობის ეტაპებს. თავად აწარმოებს, ან საჭიროების შემთხვევაში აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვა ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციებთან.

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას მოგცემთ ოპტიმალური შედეგით და მაღალი ეფექტურობით მოახდინოთ თქვენი პროექტის რეალიზაცია.

ჩვენთან ურთიერთობის უპირატესობებია:

  • დასაწყისშივე სწორი და ოპტიმალური პროექტის შემუშავება;
  • ჩვენი კავშირების და მომწოდებლებთან ექსკლუზიური პირობების საშუალებით მასალებზე ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება;
  • მასალების სამშენებლო ტერიტორიაზე დროული და თანმიმდევრული მობილიზაცია;
  • შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ჯგუფები;
  • მშენებლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების და მიდგომების გამოყენების შესაძლებლობა;
  • შესრულებული სამუშაოების მაღალი ხარისხი;
  • მშენებლობის დროის მნიშვნელოვანი ეკონომია;