#23, გელა ჭედიას ქ., თბილისი, საქართველო

  • ღიაა - ორშაბათი-შაბათი 9:00-18:30

სენდვიჩ-პანელის უპირატესობები

სენდვიჩ-პანელი ეს არის თანამედროვე სამშენებლო მასალა, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად პოპულარული ხდება თავისი ხელმისაწვდომობისა და კარგი მახასიათებლების გამო. სიმყარის მახასიათებლებით არ ჩამოუვარდება სხვა სახის სამშენებლო მასალებს და ამასთანავე ბევრად მსუბუქია. მრავალი რიგი მახასიათებლების მიხედვით ის მნიშვნელოვნად უპირატესია აგურისა და ბეტონის ბლოკებზე.

სენდვიჩ-პანელის უპირველესი უპირატესობა წლის ნებისმიერ პერიოდში შეუფერხებელი გამოყენება და სამუშაოების წარმოება. სენდვიჩ-პანელებს აქვს დახვეწილი შიდა სტრუქტურა, ფერთა არჩევის დიდი გამა და შესაძლებლობა მიეცეს ნაგებობას ესთეტიური სახე. სწორედ ამ თვისების გამო არ არის საჭირო შენობის შიდა და გარე ფასადის მოპირკეთება.

მობილურობა - სატრანსპორტო დანახარჯების შემცირება

სენდვიჩ-პანელების მსუბუქი ტრანსპორტირება - ეს ის უმთავრესი უპირატესობაა რაც გააჩნია სხვა მასალებთან მიმართებაში.შედარებისთვის - ერთი კვადრატული მეტრი სენდვიჩ-პანელის მიწოდებისთვის საჭიროა 40-ჯერ ნაკლები დანახარჯი თუნდაც რკინა-ბეტონის ან აგურის მასალების მიწოდებასთან შედარებით. ამასთანავე სენდვიჩ-პანელის კონსტრუქციებს აქვთ შესაძლებლობა მოხდეს მათი დემონტაჟი, სხვა ადგილას გადატანა და იქ ხელახალი მონტაჟი.

მშენებლობის სწრაფი ტემპები

სენდვიჩ-პანელების სიმსუბუქე განაპირობებს ფუნდამენტის შესაქმნელად ნაკლები დროის დანახარჯებს, რადგან საჭიროება არ არის მძიმე კონსტრუქციების შესაბამისი ფუნდამენტის მოწყობა. მასალის სიმსუბუქე საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ სამშენებლო პროცესი მძიმე ტექნიკის გამოყენების გარეშე.

დაბალი თბოგამტარობა

გამოკვლევების თანახმად, 100 მმ სისქის სენდვიჩ-პანელს აქვს ისეთივე თბოიზოლაცია, როგორც:

სენდვიჩ-პანელის ნაგებობების ძირითად უპირატესობებს წარმოადგენს:

  • 525 მმ ხის მასალას;
  • 600 მმ პენობლოკს;
  • 1010 მმ თიხაბეტონს;
  • 2300 მმ აგურს;
  • 4500 მმ ბეტონს;

მაღალი თბოიზოოლაციური თვისებების გამო მნიშვნელოვნად მცირდება დანახარჯები შენობის გათბობა-კონდიცირებაზე. კედლების მცირე სისქე ზრდის შენობის სასარგებლო ფართის მოცულობას. სენდვიჩ-პანელები ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფასადის დამატებითი თბოიზოლაციისათვის და რეკონსტრუქციისათვის.

ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდი

სენდვიჩ-პანელების გამოყენებით აგებული შენობების ექსპლოატაციის ვადა აღემატება 40 წელს. ექსპლოატაციის პერიოდის ვადის გახანგრძლივებას განაპირობებს შენობის დაზიანებული ნაწილის ცალკეული ელემენტებით ჩანაცვლების შესაძლებლობა. ასე მაგალითად შესაძლებელია შენობის მხოლოდ დაზიანებული ნაწილის ახლით ჩანაცვლება.